Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Kontakt oss for influensavaksine.

1. oktober 2021

Det er egenandel på kroner 50 for personer som tilhører risikogruppe. For personer med frikort og som samtidig tilhører risikogruppe vil vaksinering være gratis. Ring legesenteret for avtale.

Influensavaksine blir anbefalt til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personer med hjerte- og lungesykdommer, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svakt immunforsvar og personer med stor overvekt (BMI over 40).

Disse tilstandene gir økt risiko for alvorlig influensasykdom og komplikasjoner som kan føre til innleggelse på sykehus. Influensa kan føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er vist at vaksinasjon reduserer risikoen for slike komplikasjoner.

Ta kontakt dersom du trenger vaksine!

Ny fastlege ved Songdalen Legesenter!

7. januar 2021

Vi har gleden av å ønske dr. Hanne Marita Nilsen Lund velkommen som allmennlege ved Songdalen Nye legesenter. Dr. Lund vil overta fastlegepraksis etter dr. Kjell Kristensen som nå har gått av med pensjon. Dr. Lund har jobbet i flere år ved Sørlandet Sykehus og har bred kirurisk erfaring. Hun kommer nå fra et vikariat ved Søgne Legesenter.

Nedetid på telefonen

30. november 2020

Vi har desverre nedetid på telefonen. Vi beklager til alle som ikke kommer igjennom på telefonen. Vi jobber med å løse problemet.

Influensavaksine

16. september 2020

Årets influensavaksine ventes i uke 42.
Det må i år bestilles time per telefon for å sette vaksinen. Dette pga pandemisituasjonen.
Ring legesenteret på tlf 38185120 eller send oss melding via helserespons for å avtale tidspunkt.

Koronatesting Songdalen Legesenter

12. august 2020

Vi utfører nå koronatesting i garasje tilknyttet Songdalen Legesenter. Er du i tvil om du bør testes kan du sjekke på linken under. Her får du råd om hva du skal gjøre ved symptomer eller mistanke om covid-19. Kontakt oss for timebestilling.
 
https://tjenester.helsenorge.no/veileder?Query=Questionnaire%3Fname%3DNHN-Veileder-Korona

Helene Marie Thomassen-Alsaker er tilbake fra permisjon og spesialisering.

14. mai 2020

Vi er glade for å ha Helene Thomassen-Alsaker tilbake på legesenteret. Hun har en periode hatt vikar men er nå tilbake permanent. Helene har foreløpig god kapasitet og ledige plasser som fastlege.

www.koronasjekk.no

18. mars 2020

Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg

Har du luftveissymptomer? Se informasjonsvideo fra Kristiansand Legevakt

18. mars 2020

https://www.youtube.com/watch?v=a90pK9ZLuLI

Viktig informasjon

15. mars 2020

En del legetimer går som planlagt i tiden fremover. Vi ønsker et minimalt antall pasienter på venterommet. Om du har mulighet ber vi deg vente utenfor bygget og du vil bli oppringt når legen er klar. Du kan da gå rett inn til legen. Unngå å ta på noe på vei inn. Dersom du likevel ikke ønsker time kan du avbestille ved å sende sms, ringe eller via appen "helserespons". se www.songdalenlegesenter.no. Ingen med feber eller symptomer på luftveisinfeksjoner kan komme inn på legesenteret. De som har feber og/ eller luftveisinfeksjon må ringe legesenteret for en vurdering per telefon i første omgang.

Dersom du ønsker videokonsultasjon får du tilsendt en link på sms. Du må deretter følge instruksjonen i linken. Du vil bli kontaktet når legen er klar. Det vil foreløpig påbeløpe gebyr ved bruk av videokonsultasjon. Videokonsultasjon inngår som egenandel og dersom man har frikort vil man ikke bli belastet.

IKKE MØT OPP TIL TIME OM DU HAR LUFTVEISINFEKSJON-DA MÅ DU RINGE.

11. mars 2020

Vedrørenede Koronavirus

4. mars 2020

  • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
  • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen for Koronasmitte på 815 55 015.
  • Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din.
  • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Det blir likevel ikke stans i nettbasert timebestilling og sms-varslig på time.

22. august 2018

Vi varslet 22/08 at  vi dessverre ikke lengere kunne tilby nettbasert timebestilling og sms-varsel fra 03/09. Leverandør av journalsystem har snudd i denne saken og inntil videre vil tjenestene fungere som tidligere. 

 

Vi ønsker Helene Thomassen-Alsaker velkommen som ny fastlege hos oss!

24. februar 2018

Vi har hatt gleden av å ha Helene som vikar hos oss siden 01/05-2015. Vi er nå så heldige at vi har fått Helene Thomassen som fastlege ved Songdalen Legesenter.

Det går nå an å bytte fastlege til Helene på www.helsenorge.no

 

Vi har fått influensavaksinen!

21. september 2017

I Norge varer influensasesongen vanligvis fra november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å ha et så godt vern som mulig.

Influensavaksine blir anbefalt til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personer med hjerte- og lungesykdommer, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svakt immunforsvar og personer med stor overvekt (BMI over 40).

Disse tilstandene gir økt risiko for alvorlig influensasykdom og komplikasjoner som kan føre til innleggelse på sykehus. Influensa kan føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er vist at vaksinasjon reduserer risikoen for slike komplikasjoner.

Ta kontakt dersom du ønsker vaksine!

Alle våre systemer fungerer nå normalt.

17. august 2017

Alle våre systemer fungerer nå normalt.

Nedetid journalsystem/ data

17. august 2017

Vi har 16/08 og 17/08 problemer med datasystemer/journalsystem. Vi har derfor ikke oversikt over hvem som har timer når etc. Det er ikke mulig å få sendt elektroniske resepter, tatt i mot timebestillinger mm. Vi ber alle pasienter melde seg i luken når de kommer til legesenteret. Vi jobber dag/natt for å rette opp i dette.

Offshoreattest

12. januar 2017

Vi har god kapasitet på offshoreattest. Normal ventetid for time 1-2 virkedager.

Fredag 23/12 har vi begrenset åpningstid etter kl 12:00.

1. desember 2016

I forbindelse med juleavslutning har vi kun legevaktsfunksjon etter kl 12:00 23/12-16. Øyeblikkelig hjelp/ akutte problemstillinger bli prioritert.

Ny fastlege for Cathrine S. Jacobsen.

1. desember 2016

Cathrine Skjekkeland Jacobsen kommer desverre ikke tilbake til Songdalen legesenter. 

Fra 01/02-17 vil dr. Ingunn Engedal overta Cathrines fastlegehjemmel. Ingunn Engedal har de siste par år arbeidet som allmennlege ved Søgne Legesenter. Frem til 01/02-17 vil dr. Linda Tånevik vikariere for Cathrine S. Jacobsen.

Petroleumsattester

6. november 2016

Det er god kapasitet på å få time for petroleumsattester og ventetiden er nå på 1-2 virkedager.

Vi har oktober/november 2016 periodevis problemer med telefonsystemet ved legesenteret!

13. oktober 2016

Grunnet omlegging til nytt telefonsystem har vi i dag 13/10 store utfordringer med å besvare telefoner som normalt.

 

Vi beklager dette.

Ny førerkortforskrift!

28. september 2016

NYE FØRERKORTREGLER FRA 1 OKTOBER.
De nye reglene er omfattende og har i seg relativt store endringer. Fastlegen er nå sakkyndig og vurderer om helsekravene er oppfylt. Det medfører at pasienten vil få skriftlig eller muntlig beskjed om kjøreforbud når helsekravene ikke er oppfylt. Det kan for eksempel skje ved nyoppstått sykdom, skader, oppstart av nye medisiner eller endringer i medisiner.
Forbud kan gjelde for en kortere periode eller til en medisinsk tilstand er stabil. Om fastlegen vurderer at situasjonen vil vare ved over 6 mnd, må hun melde dette til fylkeslegen som ber politiet inndra førerkortet.

Pasienten kan be om ny undersøkelse hos annen lege for å få fornyet vurdering av helsen, eller pasienten kan be om hjelp til en dispensasjonssøknad av fastlegen som i utgangspunktet sendte erklæring om ikke oppfylte helsekrav for førerkort. Det er pasienten som søker om dispensasjon, ikke fastlegen, men fastlegen kan altså hjelpe til med dette.
Har du ingen helseplager, bruker ingen medisiner, har normalt syn uten bruk av briller, er under 75 år og bare kjører personbil eller motorsykkel trenger du ikke helseundersøkelse og kan levere egenerklæring om god helse.

Noen eksempler på ikke oppfylte helsekrav ved medikamentforeskrivning som kan gi forbud mot å kjøre bil. .
•Smertestillende stoppes, startes, eller doser endres
•Smertestillende gir tydelig bivirkninger som svimmelhet, balanseforstyrrelse, pustevansker, døsighet og kvalme.
• Økt bruk smertestillende. Det bes om medisiner før tiden.
• Mindre eller endret bruk av smertestillende. Medisiner hentes senere en avtalt.
•Pasienten ber om økt dose.
•Legen eller pasienten trapper ned behandlingen.
•Pasienten starter andre Trafikkmerkede medisiner.
-Smertebildet endrer seg med behov for endret medisinering.
.
-Utredning og dokumentasjon på kronisk smertesyndrom mangler i journal.
•bruk av to forskjellige medisiner som er merket Trafikkfarlig, hvor det ene medikamentet tas i full lovlig dosering.
•Samtidig bruk av tre forskjellige legemidler med Trafikkadvarsel merking. (Noen antidepresssiva, antipsykotika, antiepileptika har ikke advarsel men regnes likevel med som en av tre medisiner)
Aktuelle linker som alle bør gjøre seg kjent med:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-13-655
https://helsedirektoratet.no/retningsli

Vi har fått influensavaksinen!

28. september 2016

I Norge varer influensasesongen vanligvis fra november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å ha et så godt vern som mulig.

Influensavaksine blir anbefalt til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personer med hjerte- og lungesykdommer, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svakt immunforsvar og personer med stor overvekt (BMI over 40).

Disse tilstandene gir økt risiko for alvorlig influensasykdom og komplikasjoner som kan føre til innleggelse på sykehus. Influensa kan føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er vist at vaksinasjon reduserer risikoen for slike komplikasjoner.

Ta kontakt dersom du trenger vaksine!

Åpningstider sommeren 2016

9. juni 2016

Åpningstider for Songdalen Legesenter sommeren 2016 uke 26-31:

Mandag-fredag: 08:00-15:00

Legevakt hver onsdag og torsdag fra kl 15:00-23:00 og 3. hver helg 08:00-23:00.

Telefontid alle hverdager: 08:30-11:00 og kl 13:00-14:00.

Kort ventetid på time for petroleumsattest.

3. april 2016

Time for Petroleumsattest i eller utenom arbeidstid ila 1-2 virkedager.

Dr. Brita Zinck overtar etter dr Tone Haaversen-Westhassel fra 01/04-2016.

12. mars 2016

Spesialist i allmennmedisin dr. Brita Zinck overtar etter dr. Tone Haaversen-Westhassel fra 01/04- 2016.


Velkommen til oss!

Vedrørende lang ventetid hos fastlege. Ny turnuslege fra 01/03 og ny legevikar fra 01/05

12. mars 2016

Vi beklager at vi for øyeblikket har lange ventetider hos flere av våre fastleger. Vi har iverksatt flere tiltak for å få ned ventetiden. Vi forventer bedring ila 1-2 måneder.

 

Fra 01/05 begynner dr. Helene Thomassen som legevikar hos oss. Fra 01/03 fikk vi ny turnuslege, dr. Jintana Andersen. Velkommen skal dere være!

Nytt felles legevaktsnummer fra 01/09-15.

25. august 2015

Norge får et felles landsdekkende telefonnummer til legevakten fra 1. september. Nummert er 116117.

Du blir da satt direkte til nærmeste legevakt. Du kan fortsatt bruke vårt tidligere nummer:

LEGEVAKT
(felles med Søgne)
Tlf 38 18 51 40

Åpningstider sommeren 2015

12. juni 2015

Åpningstider:

Mandag-fredag 08:00-15:00

Legevakt hver onsdag og torsdag 15:00-23:00

og 3. hver helg 08:00-23:00.

Telefontid:

Mandag-fredag kl. 08:30-11:00

og kl. 13:00-14:00

(Dette gjelder fra uke 27 til uke 32)

Vi har oppgradert vårt journalsystem!

23. september 2014

Vi jobber med å bli enda bedre!

Du kan nå via SMS bestille/avbestille legetime, bestille resept og få svar på når du har legetime.  Det samme kan du gjøre med egen app: "helserespons".

Vi har nå fått årets influensavaksine!

23. september 2014

I Norge varer influensasesongen vanligvis fra november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å ha et så godt vern som mulig.

Influensavaksine blir anbefalt til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personer med hjerte- og lungesykdommer, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svakt immunforsvar og personer med stor overvekt (BMI over 40).

Disse tilstandene gir økt risiko for alvorlig influensasykdom og komplikasjoner som kan føre til innleggelse på sykehus. Influensa kan føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er vist at vaksinasjon reduserer risikoen for slike komplikasjoner.

Ta kontakt dersom du trenger vaksine!