Vi har nå god testkapasitet for Covid19 ved Songdalen legesenter. Testen foregår i eget lokale tilknyttet legesenteret. Ring legesenteret for å avtale tid for test. Kontakt gjerne legesenteret tidlig på dagen. Som regel får man da test og svar samme dag.
Se linken under mtp testkriterier: