Norge får et felles landsdekkende telefonnummer til legevakten fra 1. september. Nummert er 116117.

Du blir da satt direkte til nærmeste legevakt. Du kan fortsatt bruke vårt tidligere nummer:

LEGEVAKT
(felles med Søgne)
Tlf 38 18 51 40