NYE FØRERKORTREGLER FRA 1 OKTOBER.
De nye reglene er omfattende og har i seg relativt store endringer. Fastlegen er nå sakkyndig og vurderer om helsekravene er oppfylt. Det medfører at pasienten vil få skriftlig eller muntlig beskjed om kjøreforbud når helsekravene ikke er oppfylt. Det kan for eksempel skje ved nyoppstått sykdom, skader, oppstart av nye medisiner eller endringer i medisiner.
Forbud kan gjelde for en kortere periode eller til en medisinsk tilstand er stabil. Om fastlegen vurderer at situasjonen vil vare ved over 6 mnd, må hun melde dette til fylkeslegen som ber politiet inndra førerkortet.

Pasienten kan be om ny undersøkelse hos annen lege for å få fornyet vurdering av helsen, eller pasienten kan be om hjelp til en dispensasjonssøknad av fastlegen som i utgangspunktet sendte erklæring om ikke oppfylte helsekrav for førerkort. Det er pasienten som søker om dispensasjon, ikke fastlegen, men fastlegen kan altså hjelpe til med dette.
Har du ingen helseplager, bruker ingen medisiner, har normalt syn uten bruk av briller, er under 75 år og bare kjører personbil eller motorsykkel trenger du ikke helseundersøkelse og kan levere egenerklæring om god helse.

Noen eksempler på ikke oppfylte helsekrav ved medikamentforeskrivning som kan gi forbud mot å kjøre bil. .
•Smertestillende stoppes, startes, eller doser endres
•Smertestillende gir tydelig bivirkninger som svimmelhet, balanseforstyrrelse, pustevansker, døsighet og kvalme.
• Økt bruk smertestillende. Det bes om medisiner før tiden.
• Mindre eller endret bruk av smertestillende. Medisiner hentes senere en avtalt.
•Pasienten ber om økt dose.
•Legen eller pasienten trapper ned behandlingen.
•Pasienten starter andre Trafikkmerkede medisiner.
-Smertebildet endrer seg med behov for endret medisinering.
.
-Utredning og dokumentasjon på kronisk smertesyndrom mangler i journal.
•bruk av to forskjellige medisiner som er merket Trafikkfarlig, hvor det ene medikamentet tas i full lovlig dosering.
•Samtidig bruk av tre forskjellige legemidler med Trafikkadvarsel merking. (Noen antidepresssiva, antipsykotika, antiepileptika har ikke advarsel men regnes likevel med som en av tre medisiner)
Aktuelle linker som alle bør gjøre seg kjent med:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-13-655
https://helsedirektoratet.no/retningsli