Vi har 16/08 og 17/08 problemer med datasystemer/journalsystem. Vi har derfor ikke oversikt over hvem som har timer når etc. Det er ikke mulig å få sendt elektroniske resepter, tatt i mot timebestillinger mm. Vi ber alle pasienter melde seg i luken når de kommer til legesenteret. Vi jobber dag/natt for å rette opp i dette.